Serdecznie zapraszamy na 21 Objazdowy Festiwal Filmowy WatchDocs – Prawa człowieka w filmie. Odbędzie się on 12 grudnia w Katowicach, w auli na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, ul. Grażyńskiego 53. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11:30, a w programie filmy dokumentalne, prelekcje i warsztaty.

Projekcje filmów i odnoszące się do nich prelekcje dr Agnieszki Skorupy i dr Wioli Friedrich odbędą się stacjonarnie. Prelekcja dr Agnieszki Skorupy dotyczy filmu „Zakaz Filmowania”, a jej tytuł to „Jak być wolnym w zniewolonym kraju?”, z kolei prelekcja dr Wioli Friedrich odnosi się do filmu „Sfora”, jej tytuł to „Co wspiera resocjalizację osób pozbawionych wolności? O środkach resocjalizacyjno- wychowawczych.”

Warsztaty z Panią Zuzanną Piechowicz (trenerką, zajmującą się zdrowiem psychicznym, dziennikarką Radia Tok FM, współprowadzącą w nim audycję „Dobra Terapia”) mają formę online. Tematyka warsztatów to: Moje zdrowie psychiczne – moja sprawa? Jaki wpływ ma kultura i społeczeństwo na zdrowie psychiczne? Czy prawo do ochrony zdrowia dotyczy również zdrowia psychicznego? I jakie ma to skutki dla życia społecznego?

Wstęp bezpłatny, więcej informacji o festiwalu na stronie https://www.watchdocs.pl/

Organizatorzy:
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa
Współorganizatorzy:
dr hab. Edyta Widawska, prof. UŚ, opiekunka naukowa SKN „Włącznik”, Grażyna Bareła, Aleksandra Koc, Studenckie Koło Naukowe „Włącznik”, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Festiwal WatchDocs Katowice 2023, plakat i program festiwalu
Kategorie: Blog