Sylwia Korzon – studiuję pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną oraz kognitywistykę w Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych. Bardzo ciekawią mnie zagadnienia związane z mózgiem i wszystko, co posiada przedrostek „neuro-„. W przyszłości chciałabym szerzyć zasady i wartości życia autentycznego (Brene Brown) pośród dzieci, a nawet dorosłych. Do „Włącznika” poszłam w celu działania, bo nie potrafię przez długi czas siedzieć bezczynnie, oraz poznania ludzi żyjących prawdziwie. Członkini od października 2019. roku. Autorka naszych grafik, plakatów i osoba odpowiadająca za naszą stronę www