Agnieszka Reifland – studentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i pedagogiki specjalnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Katowicach. Przewodnicząca Koła Naukowego Włącznik, a także Studenckiego Koła Przyjaciół Dzieci. Wolontariuszka w Akademii Przyszłości, Szlachetnej Paczce, a także w Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Zameczek”. Od niedawna również wolontariuszka Fundacji Iskierka działającej na rzecz dzieci z chorobą nowotworową. Autorka artykułu „Korczakowski duch” w Czasopiśmie „Wychowawca”, a także współautorka artykułu „Ojciec cudzych dzieci” w Zachodniopomorskim Dwumiesięczniku Oświatowym „Refleksje”. Członkini i przewodnicząca Koła od stycznia 2019 roku do września 2021. Dziękujemy Agnieszko! Za cudowną współpracę, za energię i optymizm, za kompetencję i nieustępliwość, za pracowitość i zaangażowanie – dziękuję!!! – Edyta.