Edyta Widawska – doktorka habilitowana w zakresie pedagogiki, profesorka UŚ, doktorka nauk humanistycznych w zakresie socjologii, absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, specjalistka ds. praw człowieka i monitoringu, wieloletnia trenerka i edukatorka działań równościowych, partycypacyjnych i strażniczych w kraju i za granicą, współpracująca z wieloma organizacjami trzeciego sektora. W latach 2008-2013 Pełnomocniczka Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ds. osób z niepełnosprawnością. Opiekunka naukowa kół studenckich – Międzywydziałowego Koła Pomocy i Wsparcia (AJD) i Koła Naukowego „Włącznik” (UŚ). Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych, dydaktycznych i popularnonaukowych. Pracę w obszarze badań naukowych łączy skutecznie z praktyką realizując projekty we współpracy z instytucjami zaangażowanymi we wprowadzanie polityk równościowych i partycypacyjnych na poziomie krajowym i międzynarodowym (m.in. RPO, MAiC, OBWE, ONZ, RE, UE, UNHCR).