Anita Jankowska – studentka edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym oraz pedagogiki specjalnej. Swoją pasję realizuję na kierunkach, które studiuję. Interesuję się wszelkimi formami wspierania rozwoju dzieci, a także włączaniem osób z niepełnosprawnością do społeczeństwa. W przyszłości chciałabym pracować z dziećmi i poszerzać swoje kompetencje w tym zakresie. Członkini od października 2019 roku do października 2020 roku. Dziękujemy Anito!