Magdalena Christ – doktorka nauk społecznych w zakresie pedagogiki; adiunktka w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; terapeutka w zakresie terapii pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju; współzałożycielka fundacji „Czas na las”, współinicjatorka projektu „Leśne przedszkole Mysikrólik w gminie Bobrowniki (Wymysłów, gmina Bobrowniki), popularyzatorka aktywności przeciwdziałających syndromowi deficytu natury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; akredytowany praktyk tutoringu, trenerka programu „Odyseja Umysłu”; autorka książki pt. „Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Ujęcie z perspektywy międzyludzkich różnic w zakresie zdolności kierunkowych” oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych o tematyce edukacyjnej; entuzjastka pedagogiki alternatywnej, edukacji globalnej, myślenia wizualnego, tutoringu i innych innowacyjnych metod i form edukacji; realizatorka autorskich modułów w pracy ze studentami z zakresu pedagogiki przygody (outdoor and adventure education), zastosowania teatru cieni w edukacji, indywidualizacji procesu kształcenia, myślenia wizualnego, tutoringu, treningu uważności (Mindfulness), zastosowania metody design thinking w edukacji. Prywatnie mama dwóch dziewczynek, wielbicielka literatury dla dzieci i czekolady; niespokojny duch inspirujący się w życiu słowami „Bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie” /Gandhi/ Członkini od marca 2023